PROJECT-/

GEBIEDSONTWIKKELING

Wij houden ons bezig met advies bij gebiedsontwikkeling en capaciteitsvraagstukken voor zowel publieke als private partijen in de vastgoed georiënteerde markt.

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

 

    Locatie (voor)onderzoek

    Advies en ondersteuning bij haalbaarheidsstudies

    Keuzemodellen bestedingsvormen

    Advisering om tot een PPS-verband te komen

    Activiteiten om tot een selectie te komen

    Capaciteit beschikbaar stellen om nieuwe posities zeker te stellen/te contracteren

    Liaeson officer tussen overheid  en markt om binnen de gestelde tijd en budget doelen

      te realiseren

    Coördineren van de procesvoortgang en de communicatie

TENDERMANAGEMENT

GEBIEDSONTWIKKELING

T  010 - 225 05 66   E j.vos@vos-partners.nl