PROCES-/ TENDERMANAGEMENT

Procesmanagement

De bouw- en ontwikkelingsmarkt is een dynamische wereld. Een huidige trend op ontwikkelingsgebied is de stijgende omvang en diversiteit in samenwerkingen. Deze ontwikkeling brengt private en publieke partijen bijeen. Hoewel de efficiëntie en daadkracht hiermee wordt vergroot, neemt ook de complexiteit toe binnen deze samenwerkingen.

Wij begeleiden publieke en/of private partijen om

te komen tot optimale samenwerking en

vernieuwde besluitvorming met betrekking tot locatieontwikkeling. De activiteiten die hiermee gepaard gaan zijn:

  Projectdefinitie

  Selectie leidraad

  Beauty contest / Betaalde marktconsultaties

  Selectie partijen

  Tendermanagement

  Liaeson officer publiek privaat

  Optimaliseren van de procesvoortgang en de

    communicatie

 

Tendermanagement

T  010 - 225 05 66   E j.vos@vos-partners.nl